ՄԻԵԴ-ը «Նիկոլյանն ընդդեմ Հայաստանի» գործով որոշում է կայացրել

2019թ. հոկտեմբերի 3-ին Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը վճիռ է կայացրել Հայաստանի դեմ Գուրգեն Նիկոլյանի գործով։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը արձանագրել է Դիմումատուի՝ արդար դատաքննության իրավունքի, անձնական և ընտանեկան կյանքը հարգելու իրավունքի խախտումներ: Արձանագրված խախտումների համար ՄԻԵԴ-ը Հայաստանի Հանրապետությանը պարտավորեցրել է Դիմումատուին վճարել 7800 եվրո՝ որպես բարոյական վնասի փոխհատուցում: Այսպես, Դիմումատուի գործով «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների […]