Բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումների ուսումնասիրություն

Ուսումնասիրությունը պատրաստվել է 2019թ.-ին «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ կողմից «Բաց հասարակության հիմնադրամներ» Հայաստան կազմակերպության աջակցությամբ: Սույն ուսումնասիրությունը իրականացվել է՝ հիմնվելով Դատական ինքնակառավարման մարմինների գործառույթների հիմնական ոլորտների բաժանման վրա, իրականացնելով ոլորտին առնչվող միջազգային չափանիշների ուսումնասիրություն, ինչը ներառել է Եվրոպայի խորհրդի մարմինների կողմից ընդունված բանաձևերի, դիրքորոշումների և կարծքիների, այդ թվում՝ Եվրոպայի Խորհրդի Նախարարների կոմիտեի, Եվրոպական դատավորների […]