Կարծիք «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ

«Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ կողմից պատրաստվել է կարծիք «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ: Կազմակերպության կողմից առանձնակի կարևորվել են նախագծի 10-րդ հոդվածում նախատեսված դրույթները, համաձայն որոնց՝ Նախագծի հեղինակներն առաջարկում են անձանց հանրային պաշտպանությունը կազմակերպել բացի հանրային պաշտպանի գրասենյակից նաև հանրային պաշտպան չհանդիսացող փաստաբանների, փաստաբանական դպրոցի ունկնդիրների, ինչպես նաև […]