ՄԻԵԴ վճիռների իրականացումը: Տասնամյա բարեփոխումները ապահովում են հստակ արդյունքներ

Համաձայն Եվրոպայի խորհրդի նախարարական կոմիտեի 2018 թվականի տարեկան հաշվետվության տվյալների՝ Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի երկարաժամկետ արդյունավետությունն ապահովելուն ուղղված բարեփոխումները բարելավել են ՄԻԵԴ վճիռների իրականացումը: Համաձայն հաշվետվության՝ 2073 գործեր, որոնք կարևորում են կառուցվածքային խնդիրներ, կարճվել են 2010 թվականի “Ինտերլակեն” բարեփոխումների գործընթացից ի վեր, Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրների կողմից առաջադրած սահմանադրական, օրենսդրական և այլ կարևոր բարեփոխումների արդյունքում: Ի լրումն, 6 796 […]