Հետազոտություն «Դատական և իրավական բարեփոխումների ծրագրերի ազդեցությունը ՀՀ ում դատական իշխանության անկախության հաստատման վրա»

«Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ իրավական հարցերով փորձագետ Հասմիկ Հարությունյանի կողմից իրականացվել է ՀՀ-ում 1995-2018թթ-ին իրականացված դատական և իրավական ծրագրերի ուսումնասիրություն: Վերջինիս նպատակն է՝ ամփոփել և ներկայացնել ՀՀ-ում իրականացված դատական և իրավական բարեփոխումներն ու արդյունքները, բարեփոխումների շրջանակներում կատարված գործողությունները դատական իշխանության անկախության համատեքստում։   Իրականացված հետազոտության շրջանակներում որպես հետազոտական խնդիր առանձնացվել են դատական իշխանության ինքնակառավարման […]