«Հանրային վարչարարության որակի բարելավում» ծրագիր

2019թ. հունվարի 1-ից «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ-ն Ժողովրդավարության Ազգային հիմնադրամ ֆինանսական աջակցությամբ իրականացնում է «Հանրային կառավարման բարելավում» ծրագիրը: Ծրագիրը կնպաստի դատաիրավական բարեփոխումների խթանմանը Հայաստանում: Ծրագրի շրջանակներում կկազմակերպվի վարչական արդարադատություն վերաբերյալ դասընթաց, կիրականացնի դատավարության մոնիթորինգ վարչական դատարաններում, ինչպես նաև կտրամդրի իրավաբանական աջակցություն ՀՀ քաղաքացիներին, ովքեր առնչվում են հանրային կառավարման և վարչական արդարադատության հետ: Ծրագրի նպատակներն […]