Վճռաբեկ դատարանի որոշումը ԻՊԱՍ-ը՝ ընդդեմ ոստիկանության գործողությունները ոչ իրավաչափ ճանաչելու և տեղեկություն տրամադրելուն պարտավորեցնելու գործի վերաբերյալ

2018թ. հոկտեմբերի 3-ի Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատը (նախագահությամբ դատավոր Երվանդ Խունդկարյանի) որոշում է կայացրել «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ կողմից ներկայացված թիվ ՎԴ/1031/05/16 վարչական գործով ՀՀ վարչական վերաքննիչ դատարանի 11.05.2018թ. որոշման դեմ ներկայացված հայցը մերժելու մասին:

Կազմակերպությունը 2016թ.-ի փետրվարին դիմել էր ՀՀ Ոստիկանություն՝ խնդրելով տրամադրել Բաղրամյան 26 հասցեում ծառայողական պարտականություն իրականացնող ոստիկանների վերաբերյալ տվյալները: 2016թ.-ի հունվարի 21-ին ծառայողական պարտականություն իրականացնող ոստիկանները շղթա են կազմել և անօրինական կարգով հեռացրել կազմակերպության նախագահ Հ. Հարությունյանին:

2016 թվականի փետրվարի 5-ին ՀՀ ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչությունը մերժել էր կազմակերպությանը տրամադրել տեղեկատվություն ծառայություն իրականացնող ոստիկանների վերաբերյալ՝ հաշվի առնելով այն, որ լուսանկաներում պատկերված ոստիկանների նկատմամբ իրականացվում է ծառայողական քննություն:

2016 թվականի ապրիլի 4-ին ՀՀ ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչությունը տեղեկացրել է, որ վերոնշյալ ոստիկանների նկատմամբ հարուցված ծառայողական քննությունն ավարտված է՝ կրկին մերժելով տեղեկատվություն տրամադրելու պահանջը:

2016թ. դեկտեմբերի 28-ին Վարչական դատարանը մերժել է հայցադիմումը՝ գտնելով, որ ծառայողական պարտականություն իրականացնող ոստիկանների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ակնհայտորեն հանդիսանում են աշխատողի անձնական տվյալներ, և դրանք հնարավորություն կտան նույնականացնել նշված ոստիկաններին:

2018թ.-ի մայիսի 11-ին Վերաքննիչ վարչական դատարանը մերժել է վերաքննիչ բողոքը անփոփոխ թողնելով վարչական դատարանի 28.12.2016թ.-ի որոշումը:

ՀՀ Վերաքննիչ դատարանի դեմ բերված վճռաբեկ բողոքի կապակցությամբ Վճռաբեկ դատարանը արձանագրել է, որ թեև բողոք բերած անձը որպես բողոքի հիմք մատնանշել է նաև օրենքի միատեսակ կիրառության համար Վճռաբեկ դատարանի էական նշանակություն ուենալու հանգամանքը, սակայն բողոքում բացակայում է ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված պայմաններից որևէ մեկի առկայության հիմնավորումները:

 

PRWB