Տեղեկանք «Բարձրագույն դատական խորհրդի» գործունեության վերաբերյալ

Սույն տեղեկանքը պատրաստվել է «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպության կողմից 2018թ. հոկտեմբերին:
Տեղեկանքը վերաբերվում է Բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից դատավորների թեկնածուների նշանակման  գործընթացի կամայականություններին: Վերջիններս ունեցել են տարբեր դրսևորումներ և հիմնականում առնչվել են աշխատանքի նախկին փորձ չունեցող, մասնավոր կազմակերպությունների փաստաբան հանդիսացող դատավորի թեկնածուներին:
Կազմակերպության կողմից 2018թ.-ին մայիսին պատրաստված տեղեկանքը`