Ստեղծվել է իրավական և դատական բարեփոխումների 2019-2024թթ. ռազմավարությունը և դրանից բխող գործողությունների ծրագիրը մշակող աշխատանքային խումբ

ՀՀ արդարադատության նախարարի՝ 2018 թ. հոկտեմբերի 24-ին ընդունված N 556-Ա հրամանի համաձայն՝ ՀՀ-ում ստեղծվել է իրավական և դատական բարեփոխումների 2019-2024թթ. ռազմավարությունը և դրանից բխող գործողությունների ծրագիրը մշակող աշխատանքային խումբ:

Խմբի կազմում ընդգրկվել է նաև «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ նախագահ Հայկուհի Հարությունյանը:

ՀՐԱՄԱՆ-ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ 2019-2024 ԹԹ. ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱՆԻՑ ԲԽՈՂ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՄՇԱԿՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՈՒՄԲ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՎԵԼՎԱծ-ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՄԲԻ ԿԱԶՄ