«Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի ապրիլյան խաղաղ ցույցերի մասնակիցներին իրավական աջակցության և արդյունավետ պաշտպանության միջոցների ապահովում»

Ծրագրի անվանում«Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի ապրիլյան խաղաղ ցույցերի մասնակիցներին իրավական աջակցության և արդյունավետ պաշտպանության միջոցների ապահովում» 

 Ծրագրի նկարագրություն`  Ծրագրի հիմնական նպատակն է իրավական աջակցություն տրամադրել ՀՀ-ում 2018թ. ապրիլին կայացած խաղաղ ցույցերի ժամանակ բռնության ենթարկված անձանց:

Մասնավորապես, ծրագրի շրջանակներում կիրականացվի 2018 թվականի ապրիլյան դեպքերի ժամանակ բռնության ենթարկված քաղաքացիների ներպետական պաշտպանության միջոցների, ինչպես նաև կոնվենցիոնալ մեխանիզմների կիրարկում:

Դրամաշնորհի չափը60,930 եվրո

Ծրագրի ժամանակահատվածը2018թ. հուլիսի 1-ից դեկտեմբերի 30

Դոնոր կազմակերպության անվանում՝  Հանուն Ժողովրդավարության Եվրոպական հիմնադրամ