Վերլուծություն.«Պատժի կրումից պայմանական վաղաժամկետ ազատում»

Սույն վերլուծությունը իրականացվել է «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպության կողմից 2018 թվականին:

Վերլուծության մեջ ներկայացված է պատժի կրումից պայմանական վաղաժամկետ ազատման ինստիտուտի գործունեության արդյունավետությունը, բացահայտված խնդիրները, օրենսդրական կարգավորումները:

Կազմակերպության կողմից ներկայացվել են առաջարկություններ, որոնք կնպաստեն տվյալ համակարգում խնդրահարույց հարցերի լուծմանը:

Պատժի կրումից պայմանական վաղաժամկետ ազատում: 2017-2018 թվականների օրենսդրական փոփոխությունների հակիրճ վերլուծություն