Հայտարարություն իրավական փորձագետի օգնականի մրցույթի վերաբերյալ

Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտարարում է իրավաբանի օգնականի մրցույթ՝ կազմակերպության իրավական փորձագետների աշխատանքների կազմակերպմանն աջակցելու համար: Իրավաբանի օգնականի հիմնական պարտականությունները ներառում են. Հավաքել տեղեկություններ մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային չափանիշների վերաբերյալ՝ ըստ կոնկրետ ոլորտների: • Հավաքել և ամփոփել Հայաստանում մարդու իրավունքների խախտումների վերաբերյալ տեղեկություններ: • Նախագծել մարդու իրավունքների պաշտպանության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը: • […]