Զեկույց Freedom House-անցումային շրջանում գտնվող երկրների վերաբերյալ

Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպության 2018թ. ապրիլին հրապարակած զեկույցը անցումային շրջանում գտնվող երկրների վերաբերյալ:

 

Զեկույց անցումային շրջանում գտնվող երկրների վերաբերյալ

 

{:en}Freedom House. Armenia is in Danger of Becoming an Authoritarian Country