Զեկույց «Արդարադատության ոլորտի վերաբերյալ հանրության կարիքները եվ ակնկալիքները Հայաստանում»

Զեկույցը պատրաստվել է  2016 թվականի փետրվարից 2017 թվականի նոյեմբեր ամիսների ընթացքում «Ի ԷԼ ԷԼ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» իրավաբանական գրասենյակի Public Adminstration International (London)-ի և «Եվրոպական սահմանադրական իրավունքի կենտրոնի» հետ համատեղ ԵՄ ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվող «Արդարադատության մոնիթորինգ» ծրագրի շրջանակներում: Ծրագրի հիմնական փորձագետ է հանդիսացել «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ նախագահ Հայկուհի Հարությունյանը: Սույն վերլուծական հաշվետվությունը ներկայացնում է Հայաստանի […]