2017թ. Իրավապաշտպան գործունեության ամփոփում

Ամփոփումը պատրաստվել է  «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ-ի կողմից:

Ամփոփման մեջ ներկայացվել են 2017թ.-ին կազմակերպության կողմից իրականացված մարդու իրավունքների խախումների փաստագրման և պաշտպանության լայնածավալ գործողությունները:

2017թ. Իրավապաշտպան գործունեության ամփոփում