Վարշավա.«Մարդու իրավունքների իրացման» տարեկան համաժողով 2017

2017 թվականի սեպտեմբերի 11-ից 22-ը Վարշավայում անց է կացվել «Մարդու իրավունքների իրացման» տարեկան համաժողովը, որի շրջանակներում ԵԱՀԿ անդամ 57 երկրներ ներկայացրել և քննարկել են  ԵԱՀԿ շրջանակներում ստանձնած մարդու իրավունքների պարտավորությունների կատարման վիճակը: Համաժողովին «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ-ն ներկայացրել է կազմակերպության իրավական փորձագետ՝ Արաքս Մելքոնյանը և ներկայացրել դիտարկումներ Հայաստանի Հանրապետությունում խոշտանգումների կանխարգելման և քննության, ինչպես […]