ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ-Ալբերտ Խաչատրյան ընդդեմ Հայաստանի

Մեր աշխատանքի կարևորագույն ոլորտներից է ռազմավարական դատավարություննների վարումը: Մենք ներկայացնում են անձանց շահերն առավել ռիսկային բնագավառներում և հաջող դատավարության շնորհիվ ձևավորում կարևոր նախադեպեր, խթանում լուրջ օրենսդրական փոփոխություններ, բարելավում իրավակիրառ պրակտիկան և ազդում քաղաքականության վրա: Հնարավոր գործերի հայտնաբերման նպատակով կազմակերպությունը մշակել է տեղեկատվական հոսքերի և «ռազմավարական արժեք» ներկայացնող գործերի գնահատման ամբողջական համակարգ:
2009 թվականից սկսած ԻՊԱՍ-ը ներպետական […]