Զեկույց «Լավ կառավարման մոնիթորինգ և գնահատում»

Զեկույցը պատրաստվել է Վրաստանում և Հայաստանում իրականացված «Լավ կառավարման մոնիթորինգ և գնահատում» մոնիթորինգի արդյունքում:

Սույն հաշվետվության պատրաստումը հնարավոր է դարձել իրականացնել Վիշեգրադ միջազգային հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող «Ձևավորել ապացույցների վրա հիմնված շահերի պաշտպանություն հանուն իրավունքի գերակայության և արդյունավետ կառավարման Արևելյան գործընկերության երկրներում» ծրագրի շրջանակներում, որն իրականացվել է «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպության կողմից:

Զեկույց «Լավ կառավարման մոնիթորինգ և գնահատում»