Ուղեցույց «Արևելյան Գործընկերության Երկրներում ապացույցների վրա հիմնված շահերի պաշտպանության քարոզարշավի ստեղծում»

Ուղեցույցը պատրաստվել է «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմաններիի» ՀԿ կողմից Վիշեգրադ միջազգային հիմնադրամի աջակցությամբ:

Ուղեցույցում ներկայացվում է, թե ինչպես օգտագործել ապացույցների վրա հիմնված շահերի պաշտպանությունը տեղական քաղաքացիական հասարակության կարողությունները զարգացնելու համար` նպատակ ունենալով խթանել արդյունավետ կառավարումն ու իրավունքի գերակայությունը:

Ուղեցույց Արեվելյան Գործընկերության Երկրներում ապացույցների վրա հիմնված շահերի պաշտպանության քարոզարշավի ստեղծում

Leave a Reply