Զեկույց «Քաղաքացիական մասնակցությունը Արեւելյան գործընկերության երկրներում որոշումների կայացման գործընթացում»

Զեկույցը պատրաստվել է Եվրոպայի խորհրդի կողմից իրականացվող «Քաղաքացիական մասնակցությունը Արեւելյան գործընկերության երկրներում որոշումների կայացման գործընթացում» ծրագրի շրջանակներում:

Զեկույցը պատրաստման աշխատանքներին իր մասնակցություն է ունեցել նաև «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ-ն:

Զեկույցի մեջ  կազմակերպությունը իր դիտարկումներն է ներկայացրել Հայաստանում տեղեկատվության ազատության մասին օրենսդրության, ընտրությունների, մասնակցային քաղաքականության մշակման, Բաց կառավարման համագործակցության, երկխոսության և համագործակցության մեխանիզմների, օրենսդրական նախաձեռնությունների վերաբերյալ հետադարձ կապի ապահովման, մոնիթորինգի և գնահատման, քաղաքացիական հասարակության գործունեության ազատության վերաբերյալ:

 

Զեկույց «Քաղաքացիական մասնակցությունը Արեւելյան գործընկերության երկրներում որոշումների կայացման գործընթացում»