Զեկույց «Մարդու իրավունքների բյուջետավորումը ՀՀ քրեակատարողական հիմնարկներում»

Զեկույցը պատրաստվել է «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպության կողմից:

Սույն հետազոտությունը հանդիսանում է «Կանանց իրավունքներն Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում» զեկույցի մի մասը: Այն նպատակ է հետապնդում գնահատել ազատազրկված անձանց իրավունքների պաշտպանությունը պետության կողմից մշակվող և իրականցվող քաղաքականության արդյունավետության և դրան համապատասխան ֆինանսական հատկացումների տեսանկյունից:

Մարդու իրավունքների բյուջետավորումը ՀՀ քրեակատարողական հիմնարկներում

 

Leave a Reply