Զեկույց «Կանանց իրավունքները «Աբովյան» քրեակատարողական հիմնարկում»

Զեկույցը պատրաստվել է «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպության կողմից՝ «Քաունթերփարթ ինթերնեշնլ» Հայաստանի գրասենյակի ֆինանսական աջակցությամբ:

Զեկույցում անդրադարձ է կատարվում այնպիսի կարևորագույն խնդիրների, ինչպիսիք են դատապարտյալների պահման պայմանները, առողջապահական ծառայությունների որակը, սննդի որակը, սանիտարահիգիենիկ պայմանները, դատապարտյալների զբաղվածությունը, ՔԿՀ աշխատակազմի վերաբերմունքը դատապարտյալների նկատմամբ, դատապարտյալների միջև միջանձնային հարաբերությունները և այլն:

Կանանց իրավունքները «Աբովյան» քրեակատարողական հիմնարկում