«Ձևավորել ապացույցների վրա հիմնված շահերի պաշտպանություն հանուն իրավունքի գերակայության և արդյունավետ կառավարման»

Ծրագրի անվանում՝«Ձևավորել ապացույցների վրա հիմնված շահերի պաշտպանություն հանուն իրավունքի գերակայության և արդյունավետ կառավարման» Ծրագրի նկարագրություն՝ ծրագրի նպատակն է զարգացնել Հայաստան  և Վրաստանի տեղական քաղաքացիական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների կարողությունները իրավունքի գերակայության և լավ կառավարման մոնիթորինգի ոլորտում օգտագործելով վիշեգրադյան 4 երկրների՝ Լեհաստանի, Չեխիայի, Վենգրիայի, Սլովակիայի փորձը: Ծրագիրը կնպաստի շահառուների հետ համագործակցությանը, ժողովրդավարական փոփոխության և ինտեգրման գործընթացին, նրանց կարողությունների […]

«ՀՀ-ում երեխաների պաշտպանության հիմնահարցերը ՄԱԿ-ի երեխաների իրավունքների կոնվեցիայի և զինված հակամարտություններին երեխաների մասնակցությանը վերաբերվող կամընտիր արձանագրության երաշխիքների համահունչ»

Ծրագրի անվանում՝ «ՀՀ-ում երեխաների պաշտպանության հիմնահարցերը ՄԱԿ-ի երեխաների իրավունքների կոնվեցիայի և զինված հակամարտություններին երեխաների մասնակցությանը վերաբերվող կամընտիր արձանագրության երաշխիքների համահունչ» Ծրագրի նկարագրություն՝ Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են ուսումնասիրություններ՝ «Հայաստանում երեխայի իրավունքների պաշտպանությունը «Զինված հակամարտություններին երեխաների մասնակցությանը վերաբերող կամընտիր արձանագրությանը» համապատասխանելիության մասով: Փորձ է արվել պարզել Հայաստանի Հանրապետությունում անչափահասների զինվորական կրթության համար առկա հնարավորություններն ու կրթության կազմակերպման պրակտիկան՝ մասնագիտացված […]

Զեկույց «Կանանց իրավունքները «Աբովյան» քրեակատարողական հիմնարկում»

Զեկույցը պատրաստվել է «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպության կողմից՝ «Քաունթերփարթ ինթերնեշնլ» Հայաստանի գրասենյակի ֆինանսական աջակցությամբ: Զեկույցում անդրադարձ է կատարվում այնպիսի կարևորագույն խնդիրների, ինչպիսիք են դատապարտյալների պահման պայմանները, առողջապահական ծառայությունների որակը, սննդի որակը, սանիտարահիգիենիկ պայմանները, դատապարտյալների զբաղվածությունը, ՔԿՀ աշխատակազմի վերաբերմունքը դատապարտյալների նկատմամբ, դատապարտյալների միջև միջանձնային հարաբերությունները և այլն: Կանանց իրավունքները «Աբովյան» քրեակատարողական հիմնարկում