Զեկույց «ՀՀ-ում երեխաների պաշտպանության հիմնահարցերը ՄԱԿ-ի երեխաների իրավունքների կոնվեցիայի և զինված հակամարտություններին երեխաների մասնակցությանը վերաբերվող կամընտիր արձանագրության երաշխիքների համահունչ»

Զեկույցը պատրաստվել է «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ կողմից Միացյալ ազգերի կազմակերպության մանկական հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ:

Զեկույցում ներկայացված են կազմակերպության կողմից  «Հայաստանում երեխայի իրավունքների պաշտպանությունը «Զինված հակամարտություններին երեխաների մասնակցությանը վերաբերող կամընտիր արձանագրությանը» համապատասխանելիության մասով իրականացված ուսումնասիրության արդյունքները:

Զեկույց «ՀՀ-ում երեխաների պաշտպանության հիմնահարցերը ՄԱԿ-ի երեխաների իրավունքների կոնվեցիայի և զինված հակամարտություններին երեխաների մասնակցությանը վերաբերվող կամընտիր արձանագրության երաշխիքների համահունչ»:

Կից ներկայացվում է նաև համառոտ տեղեկանք զեկույցում վերհանված խնդիրների վերաբերյալ:

Տեղեկանք «ՀՀ-ում երեխաների պաշտպանության հիմնահարցերը ՄԱԿ-ի երեխաների իրավունքների կոնվեցիայի և զինված հակամարտություններին երեխաների մասնակցությանը վերաբերվող կամընտիր արձանագրության երաշխիքների համահունչ»: