Զեկույց «ՀՀ-ում երեխաների պաշտպանության հիմնահարցերը ՄԱԿ-ի երեխաների իրավունքների կոնվեցիայի և զինված հակամարտություններին երեխաների մասնակցությանը վերաբերվող կամընտիր արձանագրության երաշխիքների համահունչ»

Զեկույցը պատրաստվել է «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ կողմից Միացյալ ազգերի կազմակերպության մանկական հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ: Զեկույցում ներկայացված են կազմակերպության կողմից  «Հայաստանում երեխայի իրավունքների պաշտպանությունը «Զինված հակամարտություններին երեխաների մասնակցությանը վերաբերող կամընտիր արձանագրությանը» համապատասխանելիության մասով իրականացված ուսումնասիրության արդյունքները: Զեկույց «ՀՀ-ում երեխաների պաշտպանության հիմնահարցերը ՄԱԿ-ի երեխաների իրավունքների կոնվեցիայի և զինված հակամարտություններին երեխաների մասնակցությանը վերաբերվող կամընտիր արձանագրության երաշխիքների […]