Գնահատման հաշվետվություն «ՀՀ-ում քրեակատարողական համակարգի բարեփոխման հեռանկարները: Պրոբացիոն ծառայության հիմնադրումը ՀՀ-ում»

Սույն գնահատման հաշվետվության պատրաստումը իրականացվել է «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ-ի կողմից՝ Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության Երևանյան գրասենյակի աջակցությամբ:

Հետազոտության իրականացման համար հիմք է հանդիսացել ՀՀ-ում պրոբացիոն ծառայության հիմնադրման հայեցակարգն ու քրեական օրենսդրության՝ ներկայումս ընթացող բարեփոխումները:   Գնահատումը նպատակ է հետապնդում հավաքել քրեակատարողական համակարգի բարեփոխումներին վերաբերող տեղեկատվություն և գնահատել դրանց հնարավոր ազդեցությունը համակարգի բարեփոխման վրա:

Վերջինս նպատակ ունի հասցեագրել հետևյալ խնդիրները՝

  • ինչ հիմնական մոտեցումներ են որդեգրված քրեակատարողական համակարգը բարեփոխելու համար,
  • որքանով են դրանք համապատասխանում սահմանված միջազգային չափանիշներին,
  • որքանով են առաջարկված փոփոխությունները և հատկապես ստեղծվող պրոբացիոն ծառայությունը իրատեսական և ինչ չափով են հասցեագրելու ոլորտում առկա խնդիրները
  • ինչպիսի ռիսկեր են առկա պրոբացիոն ծառայության հայեցակարգում:

ՀՀ-ում քրեակատարողական համակարգի բարեփոխման հեռանկարները Պրոբացիոն ծառայության հիմնադրումը

Leave a Reply