Տեղեկանք. Մասնագիտական պարտականությունների իրականացման գործընթացում դրսևորվող հիմնական թերացումները և դրանց համար կիրառվող կարգապահական պատասխանատվության միջոցները

Տեղեկանքը պատրաստվել է «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպության կողմից 2015 թվականին:

Տեղեկանքի մեջ ներկայացված է 2014թ.-ի ընթացքում ՀՀ դատական համակարգում, ՀՀ ոստիկանությունում և ՀՀ դատախազությունում կարգապահական խախտման, իրավախախտման արձանագրման և դրանից բխող կարգապահական տույժի կիրառման վերաբերյալ տեղեկատվություն:

Մասնագիտական պարտականությունների իրականացման գործընթացում դրսևորվող հիմնական թերացումները և դրանց համար կիրառվող կարգապահական պատասխանատվության միջոցները