«Մարդու իրավունքների կրթությունը» ՀՀ զինված ուժերում

Ծրագրի անվանում՝ «Մարդու իրավունքների կրթությունը» ՀՀ զինված ուժերում

Ծրագրի նկարագրություն՝ Ծրագրի հիմնական նպատակն է եղել նպաստել անվտանգության ոլորտում մարդու իրավունքների խախտումների նվազեցմանը և կանխարգելմանը՝ մարդու իրավունքների կրթության միջոցով: Ծրագրի արդյունքում պատրաստվել է «Մարդու իրավունքները Զինված ուժերում» դասընթացի ձեռնարկը:

Դասընթացի նյութեր՝

«Մարդու իրավունքների կրթությունը ՀՀ զինված ուժերում»

«Դասընթացի նյութեր ռազմական ոստիկանության համար»

Ծրագրի ժամանակահատվածը` 2015թ. փետրվարի 1-ից հուլիսի 31-ը

Դոնոր կազմակերպության անվանում` ԵԱՀԿ- Երևանյան գրասենյակ

Դրամաշնորհի չափը՝ 8652 Եվրո