«Մարդու իրավունքների կրթությունը» ՀՀ զինված ուժերում

Ծրագրի անվանում՝ «Մարդու իրավունքների կրթությունը» ՀՀ զինված ուժերում Ծրագրի նկարագրություն՝ Ծրագրի հիմնական նպատակն է եղել նպաստել անվտանգության ոլորտում մարդու իրավունքների խախտումների նվազեցմանը և կանխարգելմանը՝ մարդու իրավունքների կրթության միջոցով: Ծրագրի արդյունքում պատրաստվել է «Մարդու իրավունքները Զինված ուժերում» դասընթացի ձեռնարկը: Դասընթացի նյութեր՝ «Մարդու իրավունքների կրթությունը ՀՀ զինված ուժերում» «Դասընթացի նյութեր ռազմական ոստիկանության համար» Ծրագրի ժամանակահատվածը` 2015թ. փետրվարի 1-ից հուլիսի 31-ը […]