Ձեռնարկ «ԵՄ-ՀՀ հարաբերություններ»

Սույն ձեռնարկը պատրաստվել է «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ-ի կողմից ՝ Եվրոպական միության աջակցությամբ:

ԵՄ-ՀՀ հարաբերություններ

Leave a Reply