Իրավական հետազոտություն «Երեխայի լավագույն շահը և քաղաքացիության իրավունքը»

Սույն հետազոտությունը պատրաստվել է «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպության կողմից:

Հետազոտության մեջ ներկայացված է քաղաքացիության իրավունքի սահմանումը և իրացման հնարավորությունները միջազգային փաստաթղթերում, քաղաքացիության մասին ՀՀ օրենսդրությունը և այդ օրենսդրության մեջ առկա բացերը:

Երեխայի լավագույն շահը և քաղաքացիության իրավունքը

Leave a Reply