Զեկույց «Կարգապահական քաղաքականության հիմնախնդիրները ՀՀ զինված ուժերում»

Զեկույցը պատրաստվել է «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպության կողմից՝ Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլի հայաստանյան ներկայացուցչության աջակցությամբ: «Կարգապահական քաղաքականության հիմնախնդիրները ՀՀ զինված ուժերում» զեկույցը հանդիսանում է «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպության կողմից ՀՀ զինված ուժերում կարգապահական և քրեական պատասխանատվության քաղաքականության վերաբերյալ կատարված հետազոտության արդյունքների ամփոփումը: Ծրագիրն ուղղված է ՀՀ զինված ուժերում կարգապահական և քրեա­կան պատասխանատվության խնդիրների […]