Զեկույց ՀՀ-ում դատարանների գործունեության գնահատման և մոնիթորինգի առկայության և վերջինիս արդյունավետության վերաբերյալ

«Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպությունը «Հանրային քաղաքացիության մշակման ուկրաինական ինստիտուտ» հասարակական կազմակերպության հետ միասին, Չեխիայի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության ֆինանսավորմամբ 2013թ. հունիսի 1-ից իրականացրել է «Նպաստել դատական անկախությանը` դատական համակարգի ներքին գնահատման համակարգի ձևավորման միջոցով ծրագիրը»: Ծրագիրը միաժամանակ իրականացվել է Հայաստանում և Ուկրաինայում: Ծրագրի շրջանակներում Հայաստանն ու Ուկրաինան հնարավորություն են ունեցել կիսել դատական համակարգի […]