Հետազոտություն «Պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատման համակարգի առանձնահատկությունները ՀՀ-ում»

Սույն հետազոտությունը պատրաստվել է ՀՀ Արդարադատության Նախարարության Քրեակատարողական Հիմնարկներում և Մարմիններում Հասարակական Վերահսկողություն Իրականացնող Հասարակական դիտորդական խմբի կողմից «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» փորձագետների մասնակցությամբ:

Սույն հետազոտությունը նպատակ է հետապնդում ներկայացնել ներկայումս ՀՀ-ում պայմանական վաղաժամկետ ազատման համակարգի օրենսդրական հիմքերն ու կարգավորումները, գոյություն ունեցող միջազգային ստանդարտներն ու լավագույն փորձը: Վերջիններիս և ՀՀ-ում նախատեսված համակարգի համեմատական վերլուծությունը վեր կհանի գործող խնդիրներն ու դրանց պատճառները` հնարավոր լուծումներ առաջարկելու մտադրությամբ:

 

Հետազոտություն Պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատման համակարգի առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում