Հետազոտություն «Մեթադոնային փոխարինող բուժումը: Առանձնահատկությունները ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում»

Սույն հետազոտությունը պատրաստվել է ՀՀ Արդարադատության Նախարարության Քրեակատարողական Հիմնարկներում և Մարմիններում Հասարակական Վերահսկողություն Իրականացնող Հասարակական դիտորդական խմբի կողմից «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» փորձագետների մասնակցությամբ:

Սույն հետազոտությունը ներկայացնում է ինչպես մեթադոնային բուժման ընդհանուր նկարագիրը, այնպես էլ առանձնահատկությունները քրեակատարողական հիմնարկներում, բուժման իրավական հիմքերը, ընթացակարգն ու արդյունավետությունը:

Մեթադոնային փոխարինող բուժումը: Առանձնահատկությունները ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում