Հայաստանում ազատազրկված կանանց պաշտպանության արդյունավետության բարձրացում

2013թ հոկտեմբերի 15-ից «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպությունը Քաունթերփարթ Ինթերնեյշնլ Հայաստանի և Նիդեռլանդների Արտաքին գործերի նախարարության Մատրա ծրագրի ֆինանսական աջակցությամբ աջակցությամբ սկսել է իրականացնել նոր ծրագիր` ուղղված Հայաստանում ազատազրկված կանանց պաշտպանության արդյունավետության բարձրացմանը: Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում էՄԱԿ-ի 65/229 բանաձևին համապատասխան օրենսդրական բարեփոխումների, և դրանց կիրառելիությունն ապահովող Միջազգային Բանտային Ռեֆորմի (Penal Reform International) ուղեցույցերի հիման […]