«ՀՀ արդարադատության համակարգի հզորացում՝ ԵՄ իրավունքի ուսումնասիրության միջոցով» ծրագիր

Եվրոպայի, եվրոպական արժեքների, մարդու իրավունքների եվրոպական չափանիշների մասին խոսվում է գրեթե ամեն օր, այս արժեքներն ու չափանիշները գովաբանվում են, քննադատվում, սակայն դրանց վերաբերյալ լիարժեք պատկերացում կազմել հաճախ դժվարանում են անգամ համապատասխան մասնագիտական կրթություն ստացած անձինք: Եվրոպական Միություն-Հայաստան ինտեգրման գործընթացներին արդյունավետորեն անցնելու համար թերևս անհրաժեշտ է նախապես ստեղծել որոշակի նախադրյալներ: «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպությունը […]