ՀՀ արդարադատության համակարգի հզորացում՝ ԵՄ իրավունքի ուսումնասիրության միջոցով

Ծրագրի անվանում` ՀՀ արդարադատության համակարգի հզորացում՝ ԵՄ իրավունքի ուսումնասիրության միջոցով Ծրագրի նկարագրություն՝ ծրագրի նպատակն էր բարձրացնել մարդու իրավունքների խնդիրները Եվրոպական միության օրենսդրությունը և Եվրոպական արդարադատության դատարանի շրջանում: Ծրագրի հիմնական գործառույթներն էին. իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված  միջոցառումների կազմակերպում, դատախաղի մրցումների կազմակերպում, նոր ԵՄ դասընթացի առարկայական ծրագրի մշակում և ներկայացում, ԵՄ իրավունքի վերապատրաստումների դասընթացների կազմակերպում պրակտիկանտների համար և այլն: […]