«Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ պատմություն

«Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպությունը (Կազմակերպություն) հիմնադրվել է 2009 թվականին:

Այն շահույթ չհետապնդող իրավապաշտպան կազմակերպություն է, որի նպատակն է պաշտպանել մարդու իրավունքները, ամրապնդել իրավունքի գերակայության և լավ կառավարման սկզբունքները Հայաստանում:

Կազմակերպությունը հիմնականում մասնագիտացված է իրավունքի գերակայության, դատաիրավական ինչպես նաև անվտանգության ոլորտի բարեփոխումների իրականացման ծրագրերում:

Կազմակերպությունն  օժտված է մարդու իրավունքների մոնիթորինգի, մարդու իրավունքների խախտումների փաստագրման, ոլորտային գնահատումների, հետազոտությունների իրականացման, ինչպես նաև մարդու իրավունքների պրակտիկ պաշտպանության կարողություններով և փորձով:

Կազմակերպությունն ակտիվորեն ներգրավված է մարդու իրավունքների, արդարադատության, արդյունավետ կառավարման, անվտանգության ոլորտների վերաբերյալ քաղաքականությունների մշակման գործընթացին: Ինչպես նաև ներկայացնում է այլընտրանքային կարծիքներ և դիտարկումներ մարդու իրավունքներին առնչվող օրենքի նախագծերի վերաբերյալ:

Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների ՀԿ-ի կողմից ներկայացված այլընտրանքային զեկույցները, կարծիքներն ու գնահատականներն  ընդունված են բազմաթիվ միջազգային կազմակերպությունների կողմից (Եվրոպայի խորհուրդ,  Վենետիկի հանձնաժողով,  ԱՄՆ պետդեպարտամենտ)  և օգտագործվում են որպես վստահելի տեղեկատվության աղբյուր:

Կազմակերպությունը հաջողությամբ իրականացրել է երկարաժամկետ և համակարգված դատական թեմատիկ մոնիթորինգներ, ինպիսիք են՝   վարչական   արդարադատությունը,  զինվորական հանցագործությունները  և այլն, ինչպես նաև  դատարանների գործունեության  գնահատում:

Կազմակերպությունն իրականացրել է թեմատիկ հետազոտություններ՝  հոգեկան առողջության,  Հայատաստանում  պրոբացիոն համակարգի,  քրեակատարողական   համակարգի  խնդիրների,  երեխաների  իրավունքների պաշտպանության,  պատիժը կրելիս պայմանական  վաղաժամկետ   ազատման  համակարգի առանձնահատկությունների  և այլ ոլորտների առնչությամբ:

Կազմակերպությունը ծրագրեր է իրականացրել մարդու իրավունքների կրթության ուղղությամբ՝ զինված ուժերի սպայական և հրամանատարական անձնակազմի, ռազմական ոստիկանության ներկայացուցիչների համար, դատավորների, դատախազների և իրավաբանների համար:

2013 թվականից սկսած՝ կազմակերպությունը տրամադրում է մարդու  իրավունքների  խախտումների առնչությամբ  անվճար  իրավական  խորհրդատվություն:

Միայն վերջին երեք տարիների ընթացքում ԻՊԱՍ-ը վարել է ավելի քան  800 գործեր, որոնց  հիման վրա իրականացարել է դատական ներկայացուցչություն՝ օգտագործելով շահերի պաշտպանության այլ մեխանիզմներ և այդ աշխատանքներն արդյունավետորեն շարունակվում են ներկայումս:

2009 թվականից սկսած՝ ԻՊԱՍ-ը փաստագրելով և համակարգելով մարդու իրավունքների խախտումները  Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան է ներկայացրել մոտ 70 գործեր, որոնց թվում են՝

  1. 2015թ.-ի հունիսի 23-ին Էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ իրականացվող «Էլեկտրիկ Երևան» շարժման  ժամանակ ոստիկանության բռնի գործողություններից տուժած քաղաքացիների 7 գանգատները: Գանգատներից 5-ի կապակցությամբ կազմակերպությունը ստացել է ՄԻԵԴ կողմից գործերի գրանցման որոշումները:
  2. 2016թ.-ի հուլիսի 17-ից Երևանում հուլիսյան դեպքերի ժամանակ ոստիկանության գործողություններից տուժած քաղաքացիների 32 գանգատները: Գանգատներից 28-ի կապակցությամբ կազմակերպությունը ստացել է ՄԻԵԴ կողմից գործերի գրանցման որոշումները:
  3. 2018 թ.-ի ապրիլի 16-ից մինչև ապրիլի 23-ը ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանում ընթացող ժողովրդական շարժման ժամանակ ՀՀ ոստիկանության և իրավապահ մարմինների գործողություններից տուժած քաղաքացիների 19 գանգատները: Գանգատներից 12-ի կապակցությամբ կազմակերպությունը ստացել է ՄԻԵԴ կողմից գործերի գրանցման որոշումները:
  1. Երեխաների իրավունքների ցանց
  2. Բաց կառավարման գործընկերություն 
  3. Բաց հասարակություն գործընկերություն 
  4. ՀՀ արդարադատության նախարարությանն առընթեր հանրային խումբ (մինչև 2016 թվականը)
  5. Քրեակատարողական հիմնարկներում վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդական խումբ
  6. Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմ
  7. Քաղաքացիական համերաշխության պլատֆորմ

Կազմակերպության կողմից 20092019թթ.  իրականացված ծրագրերի վերաբերյալ հակիրճ ինֆորմացիային կարող եք ծանոթանալ ստորև.

ԻՊԱՍ ծրագրեր 2009-2019թթ.