SJC Monopoly Authorities: why does “My Step” Take that Step

As assessed by H. Harutyunyan, the latest recommendation package does not have any connection in terms of compliance with international best standards and as an example the section of changes in disciplinary institute, where citizens were enabled to directly apply to the Supreme Judicial Council shall be separated. By the current regulation of the domestic […]

“Are the Penitentiary Reforms Failing? The Placement Commission Violates the Rights of Prisoners”

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի խորհրդական Վահե Հարությունյանը մտահոգված է՝ քրեակատարողական ոլորտի հետ կապված 2017 թվականից ի վեր եղած համակարգային խնդիրները դեռ լուծված չեն: «Մեդիա կենտրոնում» կազմակերպված «Քրեակատարողական ոլորտում բարեփոխումները ձախողվո՞ւմ են. տեղաբաշխման հանձնաժողովը խախտում է դատապարտյալների իրավունքները» թեմայով առցանց քննարկման ժամանակ Վահե Հարությունյանը փաստեց՝ ՄԻՊ-ն այս խնդիրները մշտապես արձանագրել է ու ասաց. «Խնդիրն ունի պարբերական […]

OPINION on Making Amendments and Supplements in the RA Constitutional Law on “Judicial Code” and in the Related Laws

The Protection of Right without Borders NGO elaborated an opinion on the package of draft laws on making “Amendments and Suppliments in the RA Constitutional Law on “Judicial Code”, which was circulated by a number of Deputies of the RA National Assembly on February 25 of 2021. According to the Organization, despite the objective of […]

Armenian Justice Minister, Civil Society Reps Discuss Cooperation

Armenian Justice Minister of Justice Rustam Badasyan and representatives of several civil society organization met yesterday to discuss greater civil society involvement in the implementation of judicial and anti-corruption reforms. Attending the meeting were Deputy Justice Minister Kristineh Grigoryan, Chairman of the Protection of Rights without Borders NGO Araks Melkonyan, Deputy Director for Open Society […]

PRWB Annual summary of the activities of 2020

“Protection of Rights without Borders” NGO presents the annual report on the activities of 2020. This annual report presents the activities carried out by the organization within the framework of the programs and initiatives and their results, the registration of cases of human rights violations, documentation and protection. The organization’s participation in various human rights […]

ALTERNATIVE REPORT TO THE COMMITTEE ON THE ELIMINTATION OF RACIAL DISCRIMINATION (CERD)

This report is submitted by the “Protection of Rights without Borders” NGO in advance of the review of the periodic report of Azerbaijan by the Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) at its 102th session. This report focuses on Azerbaijan’s policy of racial discrimination and ethnic hatred against ethnic Armenians. Having been brought […]

Complaint is addressed to UN Human Rights Council against the use of mercenaries by Azerbaijan and Turkey

More than a dozen civil society organizations, including PRWB, and individual human rights experts applied to the UN Office of the High Commissioner on Human Rights Working Group on the use of mercenaries as a means of violating human rights and impeding the exercise of the right of peoples to self-determination with a complaint on […]

STATEMENT OF CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS AND ACTIVISTS ADDRESSED TO THE UN OFFICE IN ARMENIA

We, the undersigned organizations and individuals, are writing to express our grave disappointment with the indifference of international organizations in regards to the war crimes and atrocities being perpetrated on the people of Artsakh (Nagorno-Karabagh). On September 27 2020, Azerbaijan started a war with Artsakh, disregarding the call of UN Secretary General Antonio Guterres in […]

Statement on the Azerbaijani offensive against Artsakh

On September 27, 2020, the dictatorial regime of Azerbaijan launched a large-scale attack along the entire line of contact of Artsakh (Nagorno Karabakh) using heavy artillery, tanks, aircraft and missiles. Towns and villages in Artsakh are being bombed, including the capital city of Stepanakert, as well as the border of Armenia in the direction of […]

On Summoning UN Human Rights Council Special Session on the situation in Belarus

On 17 October 2019, Armenia was elected as a member of the UN Human Rights Council for the period of 2020-2022. Stressing the importance of this event, the Prime Minister of Armenia stated: “This is indicative of the important trust of the international community toward our country, especially in regard to defending human rights. I congratulate all […]