The response of the Special Investigation Service concerning the special public report of the Republic of Armenia Human Rights Defender

RA Special Investigation Service extremely highlights the activities regulated by the law, carried out by the Human Rights Defender with the purpose of quick and adequate response to the violations of human rights in the process of establishment of legitimacy in all aspects of public relations and thus preventing such in the future. The criticalassumptions […]

Journalist “There is a tendency of slowing down the case in the practices of Special Investigation Service”

The Article is also available in Armenian «Ակնկալիք չկա, որ խորհրդարանի ընտրության ժամանակ լրագրողներին բռնության ենթարկողների նկատմամբ արդար դատավարություն կիրականացվի»,- կարծում է խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը։ Փորձագետը հիշում է 2015-ի հունիսի 23-ի «Էլեկտրիկ Երևանի», 2016-ի հուլիսին Խորենացու ու Սարի թաղի դեպքերը, երբ ոստիկանությունը հատուկ միջոցների կիրառմամբ ցրեց ցույցն ու բռնություն գործադրեց լրագրողների […]

Announcement on the Individuals Affected by the Police Activities during July 17-30, 2016

“Protection of Rights without Borders” NGO urges that the citizens affected by the police activities during July 17-30 of 2016 are being subjected to prosecution. The citizens, who suffered the illegal activities of the police during July 17-30, 2016 and are called to the RA Special Investigation Service or Investigative Committee as witnesses, are being […]

The Special Investigation Service decided to “punish” the policemen who hindered the journalists’ activities during the Electric Yerevan protests

A charge brought against two police officers for preventing the journalists’ professional actions and causing large amount of property damage During the preliminary investigation in RA Special investigation Service on the incident of apparent use of force coupled with the abuse of official position, the prevention of journalist’s professional legal actions through the use of […]

Parents of Dead Armenian Soldiers and Lawyer Receive Police’s ‘Special Treatment’ (Video)

The parents of Armenian soldiers who died in the army in non-combat conditions and their legal representative, Haykuhi Harutyunyan, were forcibly prevented Thursday afternoon from approaching the residence of the Armenian president.  On January 14, the mothers had gone to the office of the head of the state to receive a reply from Aida Asatryan, […]