The Activist Applied to the Special Investigation Service

18-ամյա Ռոբերտ Ֆ.-ն պնդում է, որ ոստիկանական գործողությունների հետեւանքով խախտվել են իր իրավունքները։ «Էկո բազմազանություն» նախաձեռնության անդամ Ռոբերտը մեկն է այն ակտիվիստներից, ում ոստիկանները բերման են ենթարկել, երբ մասնակցել է Ամուլսարի համար ակցիաներին։ «Ա1+»-ի հետ զրույցում Ռոբերտը պատմում է, որ իր իրավունքները խախտվել են ոչ միայն բերման ենթարկվելիս, այլ նաև բաժանմունքում: Օգոստոսի 6-ին՝ երեկոյան ժամը […]

The Criminal Case on “Electric Yerevan” was Once Again Suspended by the Special Investigation Service

On January 22 of 2020, the RA Special Investigation Service, for the second time, discontinued the criminal case number 62217915 instituted in regard to the citizens, who suffered the ill treatment of the Police during the civic initiative “No Robbery” organized against the increase of the electricity fees on June 12 of 2015. The Special […]

The Discontinued Criminal Case on the Citizens who Suffered the Ill Treatment of Police on July 29 of 2016 Restarted

The RA Special Investigation Service informed by its letter dated August 30 of 2019, thatthe proceeding of the criminal case number 61205016 instituted in regard to the citizens who suffered the ill treatment of the police officers during the events of July 2016 in Sari Tagh,restarted. The proceeding of the criminal case was discontinued for […]

The Prosecutor General’s Office Rejected the Appeal Filed against the Discontinuation of the Criminal Case Instituted in Regard to the Citizens who Suffered the Ill Treatment of the Police During the April Events of 2018 in Armenia

By the decision of the Prosecutor General’s Office dated August 23 of 2019, the appeal filed against the decision of the Special Investigation Service to discontinue the proceeding of the criminal cases number 62212818 instituted against the citizens who suffered the ill treatment of the police during the protests taking place in the Republic of […]

The RA Special Investigation Service Discontinued the Criminal Case Instituted in Regard to the Citizens who Suffered the Ill treatment of the Police during the Protests of April 16-23 of 2018

On August 9 of 2019, the RA Special Investigation Service suspended the proceeding of the criminal case number 62212818 instituted in regard to the citizens, who suffered the ill treatment of the policemen during the protests within the period of April 16-23 of 2018 in the Republic of Armenia. The proceeding of the criminal case […]

Special Investigation Service Suspended the Restarted Criminal Case on “Electric Yerevan”

On July 26 of 2019, the RA Special Investigation Service suspended the proceeding of the criminal case number 62217915 instituted in regard to the citizens, who suffered the ill treatment of the policemen during the “No Robbery” initiative against the raise of the electricity fee on June 23 of 2016. For the first time, the […]

Discussion on “Transferring the Authority of the Special Investigation Service to Conduct Torture Investigation to the Investigative Committee”

On July 8 of 2019 a discussion on the topic “Transferring the Authority of the Special Investigation Service to Conduct Torture Investigation to the Investigative Committee” was organized in the “Media Center” Initiative, during which the issue of transferring the authority of the Special Investigation Service to conduct torture investigation to the Investigative Committee in […]

The Right to Refraining from Violence, the Right to torture investigation within the context of Forwarding the Latter to the Investigative Committee

The Justice Council of the Open Society Foundations – Armenia presented its opinion related to transferring of the Special Investigation Service function of investigating the torture cases to the Investigative Committee, pointing out the possible risks and concerns of making the relevant changes prescribed by the draft anti-corruption program of the Government. According to the […]

The Prosecutor General’s Office provided the Decision on the Discontinuing the Criminal Case on “Electric Yerevan”.

In response to the letter filed by the Organization, by the letter dated May 2019 of 2019, the Prosecutor General’s Office provided the decision made in regard to discontinuation of the criminal case number 62217915. According to the Prosecutor General’s Office, the appeal, filed by the Organization against the decision to discontinue the proceeding of […]

The Special Investigation Service Restarted the Discontinued Criminal Case on “Electric Yerevan”

The Special Investigation Service informed by its letter dated April 30 of 2019, that the criminal case number 62217915 shall be started on the ground of discontinuation. Within the scope of the criminal case number  62217915, the lawyers of the Protection of Rights without Borders NGO on behalf of 7 victims filed an appeal to […]