Court of Cassation Accepted the Cassation Appeal of the Organization Client into Proceeding

The RA Court of Cassation adopted a decision on August 24 of 2020, by which cassation appeal number VD/9251/05/19of applicant Ashot Grigoryan was accepted into proceeding filed by Nina Hakobyan, advocate of the Protection of Rights without Borders NGO. On November 05 of 2019, an appeal was filed to the RA Administrative Court against the […]

INTEGRITY DOCUMENTS

ԹՂԹԱՊԱՆԱԿ  № 1․ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱՎՈՐԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐ 1.1 ԵՐՎԱՆԴ ՀԵՆՐԻԿԻ ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆ (առաջադրված ՀՀ Դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից) 1.1.1. Նախկին վարքագիծը՝ ՀՀ տնտեսական դատարանի դատավորի պաշտոնում Երվանդ Խունդկարյանը 2001-2008 թթ. հանդիսացել է Հայաստանի Հանրապետության Տնտեսական դատարանի դատավոր։ Նրա անունը կապվում է «Ա1+» և «Նոյյան Տապան» անկախ լրատվամիջոցների իրավունքների ոտնահարումների գործընթացի հետ և կասկածի տակ է դնում […]

ANNOUNCEMENT on the Stage Process of Integrity Check for Judges

2018 թվականի հեղափոխության արդյունքում ձևավորված կարևորագույն ակնկալիքներից է  նոր բովանդակության և որակի պետական կառավարման համակարգի կազմավորումը, ինչն անխուսափելիորեն պահանջում է հանրային ծառայողին ներկայացվող չափանիշների վերանայում և վերաիմաստավորում։ Այս հարցը ներկայում արդիական է դատական իշխանության ձևավորման ու կատարելագործման համատեքստում, քանզի վերջինիս նկատմամբ հանրային վստահությունը նախահեղափոխական ժամանակահատվածում, ինչպես և՝ ներկայում, խիստ ցածր է։ Դատարանների կոռումպացվածությունը, քաղաքական էլիտայի […]

Hasmik Harutyunyan was Elected as a Non-Judge Member of the Committee on Education Issues

On July 31 of 2020, the General Assembly of Judges was held, during which members of the RA Constitution Court, Supreme Judicial Council respectively were elected, as well as the composition of the Ethics and Disciplinary Commission of the General Assembly of Judges and the Committee on Judge Activities Evaluation and Educational Issues was confirmed. […]

Monitoring of the Cases Against RA Supreme Judicial Council in the RA Administrative Court

The Report was elaborated by the Protection of Rights without Borders NGO with the financial support of the “National Endowment for Democracy”. During the months of January-February of 2019, the Protection of Rights without Borders NGO conducted monitoring on the judicial examination of the appeals presented against the Republic of Armenia Supreme Judicial Council being […]

Study On Making Amendments and Supplements in Separate Provisions of the Republic of Armenia Draft Constitutional Law on Judicial Code

The Protection of Rights without Borders non-government organization elaborated a study on the separate provisions of the RA Draft Law on “Making Amendments and Supplements to the RA Constitution Law on Judicial Code” circulated by the RA Government. The Draft Law was adopted by the RA National Assembly in first reading. The study is directed […]

The PRWB participated in the written exams of the judge candidates as a monitor

On October 25-26 of 2016, the qualification written examinations for the vacant position of judges for civil, criminal and administrative specialties were carried out. Taking into consideration Article 102 of the Republic of Armenia Constitutional Law on RA Judicial Code, that based on the application submission priority one representative from each non-governmental organization engaged in […]

The Response of the RA Ministry of Justice and Judicial Department to the PRWB Observations

By the letters received on September 17 and July 27 of 2019 respectively, the RA Ministry of Justice and Judicial Department responded to the report on “The Monitoring for the Qualification of the Judge Candidates in the Criminal and Administrative Specializations” elaborated by the Protection of Rights without Borders NGO. In response, the RA Ministry […]