Sentencing policy in the RA: unified or differentiated approach?

At 11 a.m., on 13 March 2013, “Protection of Rights without Borders” NGO, jointly with “Partnership for Open Society” initiative held a public discussion on the topic “RA Sentencing Policy” at Best Western Congress hotel, Ball Room. YSU Associate prof. Mr. Hrayr Ghulasyan’s opened the discussion, presenting an overview of the RA Sentencing Policy. He […]

Պատժողական քաղաքականություն

«Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ-ն 2011թ. նոյեմբերից մինչև 2012թ. հունիս ամիսը իրականացրել է ՀՀ դատարանների կողմից կայացված դատավճիռների բովանդակության լայնամասշտաբ, սակայն միևնույն ժամանակ հանգամանալից հետազոտություն՝ «Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան» կազմակերպության աջակցությամբ: ՀՀ պատժի քաղաքականության այս ուսումնասիրությունը բացառիկ էր այն առումով, որ այն առաջին անգամ էր իրականացվում:        Ուսումնասիրության արժեքը մեծապես պայմանավորված է մեթոդաբանության յուրահատկությամբ՝ […]

Կոնսոլիդացված առաջարկություններ ՀՀ վարչական արդարադատության վերաբերյալ

ԻՊԱՍ-ը ՀՀ վարչական դատարանում 2010-2011 թ.-ին իրականացրած իր մոնիթորինգի ծրագրի շրջանակներում, ուսումնասիրել է ոչ միայն իրավակիրառ պրակտիկան, այլև խորքային վերլուծության է ենթարկել ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգիրքը՝ դուրս բերելով օրենքի բացերը և ներկայացնելով օրենսդրական փոփոխությունների իր առաջարկները: Օրենսդրության վերլուծությունը և ձևակերպված առաջարկները զետեղված են կազմակերպության ՀՀ վարչական արդարադատության որոշ հիմնախնդիրների վերաբերյալ զեկույցի «Կոնսոլիդացված առաջարկություններ» գլխում: Իրականացված […]

Report on Administrative Justice

The report was elaborated by the “Protection of Rights without Borders” NGO with the financial support of the “Open Society Foundation-Armenia”. The report presents the coordinated data collection on the cases during the monitoring conducted in the RA administrative courts a) in a line with international standards, b) research on the outcomes of the legal […]

The Quality And Efficiency Of The Right To Defense In The Context Of Public Defense

The first sub-goal of the project consisted of the following group of objectives: 1. Assess the quality and efficiency of the execution of the right to defense in the RA courts against previously established group of standards. 2. Assess the quality and efficiency of the execution of the right to defense in the RA courts […]