The Sitting of the OECD Anti-Corruption Network Supervisory Committee was Held

On May 28 of 2020, the sitting of the OECD Anti-Corruption Network Supervisory Committed was held remotely.Hasmik Harutyunyan, the legal expert of the Protection of Rights without Borders NGO participated in the mentioned sitting as a civil society representative. The work plan of the Anti-Corruption Network for 2020 was presented and adopted during the meeting. The indicators […]

Recommendations on the RA Draft Law on “Anti-Corruption Council”

The Protection of Rights without Borders NGO in cooperation with partner organizations, elaborated recommendations on the RA Draft Law on “Anti-Corruption”, which is available in Armenian.  ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից մշակվել է «Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը, որի վերաբերյալ առկա են հետևյալ նկատառումները․ 1․ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) նախագահի նշանակման, ազատման, գործունեության հաշվետվողականության վերաբերյալ  իրավական […]

Discussion: “Fight against Corruption for Sustainable Development Goals”

Hasmik Harutyunyan, legal expert of the Protection of Rights without Borders NGO participated in the discussion on “Fight against Corruption for Sustainable Development Goals” as a speaker (5:57:52). The current main problems related to the informative freedom, access to information, as well as issues reslated to the investigation of cases on freedom of experssion and […]

Public Discussion on the Topic “RA Government Draft Program of Anti-Corruption Strategy and Its Action Plan for 2019-2022”

A public discussion on the topic “RA Government Draft  Program of Anti-Corruption Strategy and Its Action Plan for 2019-2022” was hosted by the Deputy Minister of Justice Tigran Khachikyan on July 10 of 2019. The discussion was organized by the RA Ministry of Justice and «Freedom of Information Center» respectively and was attended by the […]

Discussion on “Transferring the Authority of the Special Investigation Service to Conduct Torture Investigation to the Investigative Committee”

On July 8 of 2019 a discussion on the topic “Transferring the Authority of the Special Investigation Service to Conduct Torture Investigation to the Investigative Committee” was organized in the “Media Center” Initiative, during which the issue of transferring the authority of the Special Investigation Service to conduct torture investigation to the Investigative Committee in […]

The Report on the OECD Istanbul Anti-Corruption Action Plan Fourth Evaluation Round was presented

On October 26 of 2018, the delegation of the OECD Istanbul Anti-Corruption Action Plan for Eastern Europe and Central Asia Monitoring Group made a study visit to Armenia. During the study visit, the delegation members had meetings with the representatives of state bodies and civil society. The report on the fourth round evaluation of the […]

Results of the Fourth Round Evaluation of OECD Anti-corruption Network on Armenia

The results of the Fourth Round Monitoring of Istanbul Anti-Corruption Action Plan on Armenia has been presented by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Anti-corruption Network for Eastern Europe and Central Asia. It should be mentioned, that the “Protection of Rights without Borders” NGO had its contribution to the elaboration of the report […]

Announcement on the Selection of the Candidates for the Position of A Member of the Corruption Prevention Commission

Ս․թ․ հունիսի 4-ին ՀՀ հանրային խորհրդի (ՀԽ) կայքը տեղեկություն է հրապարակել այն մասին, որ ՀԽ նախագահ Վազգեն Մանուկյանը, հիմք ընդունելով ս.թ. մայիսի 18-ին ՀՀ ազգային ժողովի նախագահի դիմումը և Հանրային խորհրդի որոշումը, Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամների ընտրության համար ձևավորված մրցութային խորհրդի կազմում ս․թ․ մայիսի 24-ին առաջադրել է Հանրային խորհրդի անդամ, ՀԽ քաղաքացիական հասարակության կայացման հարցերի հանձնաժողովի նախագահ […]

Announcement on the Decision Made by the Chamber of Advocates on 29.05.2018

We, the undersigned non-governmental organizations are expressing our concern on the information published on the official webpage of the RA Chamber of Advocates on May 29 of 2018, according to which “On May 29 of 2018, a competition on the selection of a candidate for the council, according to which “By the decision N 224-A […]

Report on the Human Rights Situation in Armenia during 2017: U.S. State Department

The U.S. State Department touched upon the current most important problems of the human rights situation in the Republic of Armenia, such as the torture, bad and inhuman prison condition, arbitrary detainments and arrests, lack of judicial independence, inability to ensure the right to fair trail, intervention to the professional activities of the journalists, use […]