Recommendation on Implementing Efficient Vetting in Armenia: Announcement

Հաշվի առնելով Հայաստանում 2018 թվականի թավշյա հեղափոխության հանրային կարևորագույն պահանջներից արդարդատության բարեխիղճ և արդյունավետ համակարգ ունենալու մարտահրավերը, ինչպես նաեւ վերջին օրերին, կապված ՀՀ արդարադատության նախարարության եւ վարչապետի դիրքորոշումների հետ՝ դատավորների նախատեսված վեթինգի շուրջ, համարելով, որ այն ամենը, ինչ նախատեսել է արդարադատության նախարարությունը, մեծ ցանկության դեպքում անգամ անհնար է անվանել արդյունավետ և մեր երկրի կարիքները սպասարկող […]

Announcement: Exclude the Discrimination on disability or age Basis in the Fight against COVID-19

COVID-19 համավարակը բարդ մարտահրավեր է բոլոր անձանց և երկրների առողջապահական համակարգերի համար։ Թեև այն կարող է ծանր հետևանքներ առաջացնել անխտիր բոլորի կյանքում, դրա հաղթահարումը լրացուցիչ դժվարություններ է ստեղծում խոցելի խմբերի համար` առավել մեծ վտանգ ներկայացնելով նրանց բարեկեցությանը, առողջությանը և կյանքին։ Վերջին օրերին Հայաստանում COVID-19-ի արձանագրված դեպքերի թիվը, ներառյալ պետական վերահսկողության ներքո գտնվող հատուկ հաստատություններում, կտրուկ […]

Announcement on the Competition of Monitor

The Protection of Rights without Borders non-government organization invites monitors/observes to work for conducing monitoring on the cases of the RA Administrative Court within the scope of the project on the improvement of public administration quality. The candidate should have knowledge on the international commitments undertaken by the Republic of Armenia directed to the human […]

The Crucial Importance of Human Rights Protection in the Scope of Preventing Covid-19

On April 21 of 2020, the World Health Organization issued an announcement on the crucial importance of human rights protection in the scope of preventing Covid-19.  The mentioned document has been translated by the Open Society Foundations-Armenia Office. The Importance of Human Rights Protection in the Scope of Preventing Covid-19.  The Crucial Importance of Human Rights Protection […]

Concerning Failure of Effective Vetting in the Judiciary and Law-Enforcement

The analysis of the legislative amendments adopted by the National Assembly of the Republic of Armenia with respect to vetting in the judiciary and the legal system supports the following conclusions: Two years after the revolution, driven predominantly by the strong desire to achieve justice and to overcome lack of equity in government and society, […]

Announcement on Free of Charge Legal Consultancy

The Protection of Rights without Borders non-government organization invites monitors/observes to work for conducing monitoring on the cases of the RA Administrative Court within the scope of the project on the improvement of public administration quality. The candidate should have knowledge on the international commitments undertaken by the Republic of Armenia directed to the human […]

Vacancy Announcement: Project Specialist-Researcher

The Protection of Rights without Borders NGO invites a researcher interested in the Republic of Armenia judiciary and criminal justice reforms to conduct research on judiciary and criminal justice reforms in Armenia and support the activities of the Organization. The interested candidates meeting the above mentioned requirements are kindly asked to forward their CVs and […]

Changes shall be Fundamental, Systematic and Urgent

Approximately 45 non-governmental organization issued an announcement, analyzing the post revolution 2 years, made record and urged ✅ To recognize the seizure of the state by the previous authorities through a decree announcement by the National Assembly, by mentioning the seizure mechanisms, history, participants and supporters. ✅ Define and publish the prior systematic activities of […]