A Meeting of Eastern Partnership Civil Society Forum was Held in Moldova

Within the period of September 19-20, the Eastern Partnership Civil Society Forum was held in Moldova, during which information regarding the ill treatment, pressures, hindrance of activities and other violations against the advocates by the police during the events of July 17-90 of 2016 in Armenia was presented at the thematic discussion on the human […]

“Beaten, burnt and betrayed” report on protests in Yerevan during 17-30 July was published

Today, International Partnership for Human Rights in partnership with Norwegian Helsinki Committee and several other human rights organizations in Armenia presented analysis on basic violations of human rights during July 17-30 peaceful protests in Yerevan. The report contains information obtained as a result of the fact-finding work during July 28 to August 1 in Yerevan. […]

The visit of the US ambassador and EU responsible on political issues to the NGO Protection of rights without borders.

The visit of the US ambassador and EU responsible on political issues to the NGO Protection of rights without borders. On August 5 2016 the US ambassador Richard Mills and the EU responsible on political issues Andrea Chalupova visited the NGO “Protection of rights without borders”. During the meeting discussion the ambassador asked about the […]

Steering Committee Demands Immediate Release of Steering Committee Member Hovsep Khurshudyan

The Steering Committee deplores the arrest of Hovsep Khurshudyan, a member of the Steering Committee of the Eastern Partnership Civil Society Forum, amidst the protests on the night of 29-30 July 2016 in Yerevan. The authorities should drop charges of organizing mass disorder accompanied with violence under Article 225 of the Criminal Code against Mr […]

“How to conduct evidence based advocacy for the rule of law and good governance” training

A-two-day training on “How to conduct evidence based advocacy for the rule of law and good governance” organized by the “Protection of Rights without Borders” NGO took place on June 8, 9 in Sevan. he training was conducted by Annamaria Kekesi, expert of International Centre for Democratic Transition of Hungary and adviser, expert of “Partners […]

Statement prior to the second reading of the new Electoral Code of Armenia

We, the undersigned civil society organizations, having engaged in the analysis of the draft Electoral Code, having prepared alternative proposals and solutions, and having delegated our representatives to participate in the “4+4+4” discussions, hereby make the following statement prior to the second reading and voting of the Draft in the National Assembly.  We make this […]

Հայտարարություն ոստիկանության հերթական անօրինական գործողությունների մասին

2016 թվականի ապրիլի 22-ի երեկոյան ժամը 19:00-ից սկսած Երևան քաղաքի դեպի Բաղրամյան պողոտա տանող հատվածում ոստիկանությունը հերթական անգամ անօրինական կարգով միջամտեց և խաթարեց քաղաքացիների կողմից հավաքների ազատության իրավունքի իրացման փորձը: Տասնյակ քաղաքացիներ՝ առնվազն 42, մարդ կրկին անօրինական կարգով բերման ենթարկվեցին ոստիկանության Երևան քաղաքի բաժիններ, որի ընթացքում քաղաքացիների նկատմամբ ոստիկանության կողմից նորից բռնի ուժ և վատ […]

Legal Research on the “Terms and Conditions for conducting expertise of the persons with disability”

The research was elaborated by the “Protection of Rights without Borders “NGO. Taking into consideration of the RA legislation in mental health field and the gaps of its enforcement, the current research mainly pointed out` the legal regulation and practice order of the psychiatric expertise conducted in RA, their compliance with the international standards. A […]

Opinion of the draft law on “Non-Governmental Organizations”

The draft document was elaborated by the “Protection of Rights without Borders” NGO. The current opinion is given in regard to the RA Draft Law on “Non-governmental organizations” published on the official website of the RA Ministry of Justice on November 18 of 2014. By the current, the regulations of Articles 13, 23, 25, 26 […]