Իրավունքների Պաշտպանություն Առանց Սահմանների ՀԿ

Ինչպես է Ադրբեջանը կատարում մարդու իրավունքների մասով ստանձնած միջազգային պարտավորությունները․ Հայաստանի ՀԿ-ներն այլընտրանքային զեկույց են ներկայացրել ՄԱԿ

«Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպությունը, մի խումբ գործընկեր կազմակերպությունների հետ համատեղ, ՄԱԿ-ին է ներկայացրել Համընդհանուր պարբերական դիտարկման (Universal Periodic Review) այլընտրանքային զեկույց Ադրբեջանի վերաբերյալ։

Զեկույցում գնահատական է տրվում Ադրբեջանի կողմից մարդու իրավունքների միջազգային փաստաթղթերով ստանձնած պարտավորությունների կատարմանը և ներկայացվում մի շարք առաջարկներ:

Մանրամասները՝ ստորև։

INTERESTING POSTS

Ջատագովության մասնագետ

«Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպությունը համագործակցության է հրավիրում ջատագովության