Իրավունքների Պաշտպանություն Առանց Սահմանների ՀԿ

ԻՊԱՍ Կարծիք «Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ

«Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ-ն կարծիք է հրապարակել Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքում 19.08.2022թ. ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից հրապարակված՝ «Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ:

Նախագծով «Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին» ՀՀ օրենքում նախատեսվում է ամրագրել ՀՀ հակակոռուպցիոն ծառայողների կողմից ֆիզիկական ուժի, հատուկ միջոցների զենքի կիրառման, օգտագործման պայմանները և կարգը:

Նախագծի ուսումնասիրությունը փաստում է, որ այն հակասություններ ունի իրավապահ մարմինների կողմից ուժի կիրառման միջազգային չափանիշների հետ, հատկապես անձի կյանքի իրավունքի և խոշտանգումների արգելքի իրավունքի համատեքստում:

Առաջարկում ենք.

  • Օրենքի նախագծում ամրագրել ուժի, այդ թվում՝ ֆիզիկական ուժի, հատուկ միջոցների և զենքի գործադրման և օգտագործման սկզբունքները, այդ թվում՝ անհրաժեշտության և համաչափության սկզբունքները:
  • Զենքի կիրառման դեպքերը և պայմանները համապատասխանեցնել միջազգային չափանիշներին, այդ թվում՝ Օրենքի 45.4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետում հստակեցնել առողջության պատճառվող վնասի աստիճանը։
  • Հստակեցնել և նշել, թե ովքեր են հանդիսանում «կոռուպցիոն հանցագործությունների դեմ տարվող պայքարին աջակցող, իրենց ծառայողական պարտականությունները կատարող անձինք»:

Կարծիք «Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ

post
ԻՊԱՍ Կարծիք «Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ

Լուրեր

📄ՀՀ վարչական դատարանի վճիռ՝ ԻՊԱՍ-ն ընդդեմ ՀՀ արդարադատության նախարարության՝ ներման խնդրագիր ներկայացրած անձնաց վերաբերյալ տեղեկություն տրամադրելուն պարտավորեցնելու պահանջի վերաբերյալ

2019թ. հունիսի 20-ին կայացված որոշմամբ ՀՀ վարչական դատարանը՝ նախագահությամբ դատավոր