Հետազոտություն․ Աշխատանքային իրավահարաբերություններ և օրենսդրություն. խնդիրներ և լուծումներ

Հետազոտության շրջանակում ուսումնասիրվել են Հայաստանի աշխատանքային օրենսդրության առանձին կարգավորումներ, վեր հանվել դրանց առնչվող խնդիրները և ներկայացվել առաջարկություններ։

Ուսումնասիրությունն իրականացրել է Իրավունքի զարգացման և պաշտպանության հիմնադրամը «Աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում» ծրագրի շրջանակներում՝ «Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն», «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների», «Կրթություն և համերաշխություն», «Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ» կազմակերպությունների փորձագետների և անկախ փորձագետի հետ համատեղ՝ Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստանի աջակցությամբ։


Հետազոտություն․ Աշխատանքային իրավահարաբերություններ և օրենսդրություն. խնդիրներ և լուծումներ